Wystawa malarstwa Weroniki Michalskiej w przestrzeni WuWu Bistro.

Czas trwania: 27.08-31.10.2019
Miejsce: Bistro WuWu
Plac Konesera 1, Warszawa

 Wystawa Weroniki Michalskiej to zbiór malarskich reakcji na codzienne impulsy. Pozornie abstrakcyjne obrazy osadzone są tematycznie i emocjonalnie w teraźniejszości artystki. Zidentyfikujemy w nich niepokój, ukochanego psa, siostrę w czarnej masce, protesty i wrzaski, a obok nich malarskie zapisy zimowego błyszczącego karnawału, wspólnych urodzin, pocztówki z rozbawionej Warszawy, lasy i usta. Wokół nich tańczą małe obrazki, które przenoszą szeptem tamte historie przez ciemne rury do czujnego ucha. Zobaczyć, a następnie usłyszeć wszystkie te historie to współdzielić nieoczywistość
i przyjemność trwającego dnia.

Poszerzyliśmy naszą działalność wystawienniczą, obejmując opieką artystyczną przestrzeń WuWu. Tym samy WuWu bistro zaprasza Was w podróż po smakach inspirowanych przedwojennymi warszawskimi salonami, a nasze aranżacje wprowadzają w tej przestrzeni wymiar pełnego salonu artystycznego. Pierwsza ekspozycja, jaką przygotowaliśmy to wystawa Weroniki Michalskiej, która jest zbiorem malarskich reakcji na codzienne impulsy.
W przestrzeni WuWu prezentowane są obrazy artystki z lat 2018-2019.

Opieka artystyczna: Karolina Kliszewska

Weronika Michalska urodziła się w 1994 roku w Gdańsku. Jest absolwentką malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jarosława Baucia oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Bydgoszczy. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i tworzeniem obiektów przestrzennych. W latach 2017-2018 odbyła rezydencję w Kolonii Artystów na Dolnym Mieście
w Gdańsku. W 2018 roku została finalistką konkursu o Nagrodę Eibischa. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in.: 2019 - Wystawa indywidualna ("Nie przestawaj mówić!", LUB/LAB, Warszawa), 2019 - Wystawa zbiorowa ("Młode Malarstwo z Gdańska", Galeria Sztuki Centrum Kultury w Ostródzie, Ostróda), 2019 - Wystawa zbiorowa ("Pełna siata", Wolne Pokoje, SIATKA, Sopot), 2017 - Wystawa indywidualna ("W mojej głowie, w moim domu", Kolonia Artystów, Gdańsk), 2018 - Wystawa zbiorowa ("ColorImage", WL4, Mleczny Piotr, Gdańsk), 2018 - Wystawa zbiorowa ("Armory Artbox Project 1.0", Armory Artweeks, Nowy Jork). Mieszka i tworzy
w Warszawie.

 

Urok Faunusa w Galerii Nizio - wystawa prac oscarowego artysty Jerzego Lisaka

13 września do 31 października
wtorek - piątek 11:00 - 19:00
sobota 12:00 - 16.00

Urok Faunusa to wystawa zrodzona ze świadomości materii malarskiej i dojrzałości twórczej artysty. To śmiałość twórcy w poszukiwaniu niezwykłości tkwiącej w ornamentach. Obecny w temacie malarskim żywioł tłoczących się motywów roślinnych, zwierzęcych, antropomorficznych powoduje niemożność natychmiastowego uchwycenia całości obrazu. W organiczności przedstawień malarskich Lisaka, zapisane jest piękno i brzydota, komizm i tragizm, realizm i fantastyka. Wszystko spod stylistycznego znaku groteski. Posługując się tą kategorią estetyczną, artysta ujawnia swoje umiejętności techniczne i finezje adaptacji motywów barokowej i rokokowej grafiki. Występujące licznie w obrazach elementy dekoracyjne takie jak rocaille artysta wykonał żywiołowym i dynamicznym ruchem ręki. W tym przypadku ekspresyjna metoda warsztatu twórcy jest wolą uchwycenia żywotności fauny. Skutecznie poprowadzona i zrealizowana intencja malarza powoduje, że obrazy wypełnione są ruchem, wprowadzając w temat każdego z nich dramaturgię. Atmosfera dziwności i niejednorodności występujących wątków czyni z obrazów Lisaka nieustanne pole eksploracji, a złapanie relacji z obrazem możliwe jest tylko poprzez uważność patrzenia. Wystawa Urok Faunusa Jerzego Lisaka to chęć przywrócenia miejsca pięknu, umiejętnościom warsztatowym i przyjemności obcowania z obrazem jako fundamentalnym wartościom artystycznym

Karolina Kliszewska- kuratorka wystawy, dyrektorka artystyczna Galerii Nizio.

Jerzy Lisak (1979) - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2002). Zajmuje się malarstwem olejnym, temperowym oraz rysunkiem, stosując różnorodne techniki malarskie. Inspiruje się sztuką epoki renesansu i baroku, co uwidacznia się zwłaszcza w tworzonych przez niego groteskach. Zgłębia alchemiczną stronę technik malarskich, a jej rezultaty wykorzystuje w swoich pracach. W latach 2015-2017 pracował jako animator malarski oraz painting designer w zespole BreakThru Films będąc autorem największej liczby ujęć animacyjnych nominowanej do Oscara i Złotego Globu produkcji "Twój Vincent". Od 2017 roku współpracuje z Pauliną Ołowską, z którą w 2019 roku prowadził zajęcia w ramach International Summer Academy of Fine Arts w Salzburgu. Wystawy z udziałem Jerzego Lisaka: "Loving Vincent: Exhibition" (Noordbrabants Museum s-Hertogenbosch, 2017), "Collage" Wojciecha Zielińskiego (Filharmonia Szczecińska, 2014) , "Okolice portretu" (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2009).

www.jerzylisak.com