Idea

  

Sztuka/ Architektura/ Działania Prospołeczne

 

Jesteśmy galerią, w której obcuje się ze sztuką w swobodzie, z niebanalną treścią.

Tworzymy wystawy ideowo otwarte.

Dążymy do wyzwolenie przestrzeni galeryjnej poprzez udostępnianie miejsca na działalność inną niż wystawiennicza.

Praktykujemy policentryczność założeń kuratorskich.

Umożliwiamy aktywny odbioru sztuki poprzez łączenie innowacyjnych praktyk artystycznych z innowacją społeczną.

Jesteśmy integralni z miejscem, w którym działamy.

Korzystamy z kreatywnych zasobów lokalnych.

Promieniujemy na dzielnicę.